XVI Wojewódzki Przegląd Nieprofesjonalnej Twórczości Artystycznej.Białystok 2010 rBrak komentarzy: